Prvý domček v korunách
stromov na Orave

Doprajte si chvíľku ticha 
a neopakovateľný zážitok
v korune mohutnej lipy

Doprajte si chvíľku ticha 
a neopakovateľný zážitok
v korune mohutnej lipy

Zážitkový pobyt v korunách stromov